از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

 

دیروز ازهرچه بودگذشتیم
 امروزازهرچه بودیم، گذشتیم

 آنجاپشت خاکریزبودیم واینجادرپناه میز

 دیروزدنبال گمنامی بودیم و امروزمواظبیم ناممان گم نشود

 جبهه بوی ایمان میداد و اینجا ایمانمان بومیدهد

 آنجا درب اتاقمان مینوشتیم یا حسین فرماندهی از آن توست
 الان مینویسیم بدون هماهنگی واردنشوید

 الهی نصیرمان باش تا بصیر گردیم
 بصیرمان کن تا ازمسیربرنگردیم
 آزاد(رها) مان کن تا اسیرنگردیم


†ɢα'§ : به یاد شهدا
۱۳٩٢/۱۱/۱٤ ۳:۱٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§