از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

ولنتاین واسه کیاس؟
واسه شما عاشقاس!
ما که عشقمون خداس
کادومونم با بقیه جداس


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٢/۱۱/٢٤ ۱:۳۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§