از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

دستی بر برگه و دستی بر خودکار
دستی دگر کجا تا خاکی به سر کنم....
زمزمه دانشجو ها سر جلسه امتحان @-@


†ɢα'§ : fun
۱۳٩٢/۱۱/٢٧ ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§