از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

دوستان، آمده ام باز،

که این دفتر ممتاز،

کنم باز و شوم قافیه پرداز و سخن را کنم آغاز

به تسبیح خداوند تبارک و تعالی که غفور است و رحیم است، صبور است و حلیم است،

نصیر است و رئوف است و کریم است، قدیر است و قدیم است.

 


†ɢα'§ : بحر طویل

ℭoη†iηuê
۱۳٩٠/٩/۸ ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

بود در کوچه ی ما کهنه گدایی،

که چهل سال در این کار پر از زحمت و کم سود نیاسود

و تن خویش در اندیشه ی پی ریزی مستحکم این شغلِ گران قدر بفرسود

و بسی تجربه اندوخت و ره و رسمِ گدایانه ی این شغل بیاموخت

که در رونق و در گسترش شغل شریفش ببرد راه به جایی!


†ɢα'§ : بحر طویل

ℭoη†iηuê
۱۳٩٠/۸/٢٦ ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

عصر یک جمعهء دلگیر، دلم گفت بگویم بنویسم که چرا عشق به انسان نرسیده است؟


†ɢα'§ : بحر طویل

ℭoη†iηuê
۱۳٩٠/۸/۱٦ ٢:۳۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

سلام و ادب و پرسش احوال ، فراوان ، نه دو مثقال ، به هر آدم با حال ،

ز هر جنس و به هر نوع و زبان و وطن و کشور و دین و سخن و گونه و اعمال ،

چه شیخی چه موزیکال ! ،چه با خال و چه بی خال ،

بگویم من از این جای ، از این جای ، از این جای .


†ɢα'§ : بحر طویل

ℭoη†iηuê
۱۳٩٠/۸/۱٦ ٢:۳۱ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

  • "آن شبسیار مدیدی و تقلای شدیدی
    به کف آورد زر و سیمی و رو کرد به تهران
    نیدم که یکی مرد دهاتی هوس دیدن تهران سرش افتاد وپس از مدت
    خوش و خندان و غزلخوان

†ɢα'§ : بحر طویل

ℭoη†iηuê
۱۳٩٠/۸/۱٦ ٢:٢٩ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

بحر طویل نوعی شعر یا نثر موزون در ادبیات فارسی است.


†ɢα'§ : بحر طویل

ℭoη†iηuê
۱۳٩٠/۸/۱٦ ٢:٢٧ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§