از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

وَ قَالَ [علیه السلام] مَنْ بَالَغَ فِى الْخُصُومَةِ أَثِمَ وَ مَنْ قَصَّرَ فِیهَا ظُلِمَ وَ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَّقِیَ اللَّهَ مَنْ خَاصَمَ .

و درود خدا بر او ، فرمود: کسى که در دشمنى زیاده روى کند گناهکار ، و آن کس که در دشمنى کوتاهى کند ستمکار است، و هر کس که بى دلیل دشمنى کند نمى تواند با تقوا باشد!.


†ɢα'§ : نهج البلاغه
۱۳٩٢/۱٠/٢٠ ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

لجاجت اندیشه درست را از بین می برد.


†ɢα'§ : نهج البلاغه
۱۳٩٢/۸/٢٥ ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

هرگاه خبرى شنیدید آن را نیک بفهمید و در آن بیندیشید، نه اینکه بشنوید و نقل کنید. زیرا نقل کنندگان علم بسیارند ولى ، اندیشه کنندگان در آن اندک اند.


†ɢα'§ : نهج البلاغه
۱۳٩٢/۸/٢٤ ۱:۳۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

حکمت گمشده مؤ من است . پس حکمت را فراگیر، هر چند، از زبان منافقان باشد.


†ɢα'§ : نهج البلاغه
۱۳٩٢/۸/٢٤ ۱:۳٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

چون عقل به کمال باشد، سخن اندک گردد.


†ɢα'§ : نهج البلاغه
۱۳٩٢/۸/٢٤ ۱:۳٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

جاهل دیده نشود مگر در افراط یا تفریط.


†ɢα'§ : نهج البلاغه
۱۳٩٢/۸/٢٤ ۱:۳٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ترس قرین نومیدى است

و شرم ، موجب محرومى است

و فرصت مى گذرد، چونان که ابرها مى گذرند.

فرصتهاى نیکو را غنیمت شمرید.


†ɢα'§ : نهج البلاغه
۱۳٩٢/۸/٢٤ ۱:٠۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

با مردم به گونه اى بیامیزید، که اگر بمیرید، بر شما بگریند و اگر بمانید با شما دوستى کنند.


†ɢα'§ : نهج البلاغه
۱۳٩٢/۸/٢٤ ۱:٠٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

از لغــزش جــوانمــردان درگــذریــد ، زیــرا جــوانمــردی نــمی لغــزد جــز آنکــه دســت خــدا او را بلنــد مــرتبــه مــی ســازد .


†ɢα'§ : نهج البلاغه, امیر خان نوشت
۱۳٩٢/٥/۱٧ ٢:٠٠ ‎ب.ظ |- -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§