از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

از دید میوه ها همه ما ادم ها چاقو کشیم!!!


†ɢα'§ : کاریکَلِماتور
۱۳٩۳/۱٠/٩ ۳:٥٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

نسلی هستیم بی معطلی دیر رسیدیم, با تاخیر زود میرویم.


†ɢα'§ : کاریکَلِماتور
۱۳٩۳/٩/۱٩ ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

از تمام خنده های دنیا سیب گفتنش به ما رسید.


†ɢα'§ : کاریکَلِماتور
۱۳٩۳/٧/۱٢ ٩:٠٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

گورستان ، کمپ ترک اعتیاد زندگیست !


†ɢα'§ : کاریکَلِماتور
۱۳٩۳/٦/٢٢ ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

خیلی از مــعتادها تابلو هستند امــا ارزش هنری نــدارند.


†ɢα'§ : کاریکَلِماتور
۱۳٩۳/٦/۱٦ ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

بازار که کساد می شود کالا ها هم به هم تورم مبارک میگویند!!!


†ɢα'§ : کاریکَلِماتور
۱۳٩۳/٦/۱۱ ۳:٥٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم، قفسی به بزرگی آسمان می‌سازم.


†ɢα'§ : کاریکَلِماتور
۱۳٩۳/٦/۱۱ ۱:۱۱ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

وقتی عکس گل محمدی در آب افتاد، ماهی‌ها صلوات فرستادند.


†ɢα'§ : کاریکَلِماتور
۱۳٩۳/٦/۱۱ ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

کاریکَلِماتور نامی است که پرویز شاپور در سال ۱۳۴۷ بر نوشته‌های خود که در مجله‌ی خوشه به سردبیری احمد شاملو چاپ می‌شد گذاشت. این واژه حاصل پیوند «کاریکاتور» و حرف «ک» مخفف «کلمه» است. به دید شاملو، نوشته‌های شاپور کاریکاتورهایی است که با کلمه بیان شده‌است.[۱]

-کاریکلماتور نثر است . -بازی زبانی دارد تا بتواند گفتنی ها را دیدنی کند (تصویری) -طنز دارد. -کاریکلماتور از نظر معنایی ، صراحت دارد . -کاریکلماتور از چند معنایی واژه ها سود می برد. -کاریکلماتور، معمولا از بدیهیات و روزمره ها و دم دستی هاست . -سابقه ای در ادبیات کهن به عنوان یک ژانر ندارد . اما می شود نمونه هایی در نثر و نظم پیدا کرد . -ایجاز از ویژگی های کاریکماتور است . -در کاریکلماتور نوعی نازک اندیشی مانند سبک هندی دیده می شود. -غافل گیری دارد که با غافل گیری شعری متفاوت است . -نوع لذت در کاریکلماتور با شعر متفاوت است .


†ɢα'§ : کاریکَلِماتور
۱۳٩۳/٦/۱۱ ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§