از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩۳/۱۱/٢ ۸:۱٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام, گالری
۱۳٩۳/٩/۱٩ ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری, زندگی به سبک اسلام
۱۳٩۳/٩/۱٩ ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

father's day quote


†ɢα'§ : گالری

ℭoη†iηuê
۱۳٩۳/٢/٢۳ ۱:٤٧ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩۳/۱/۱ ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

 


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۱۱/۱٦ ٥:٢٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ziba (21)


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۱۱/۱٢ ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

 


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۱۱/٩ ٢:٠٤ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

1382380193675050_orig.gif

تازه خبر نداری زیرش ی عالمه خوراکیای خوشمزست خوشمزه

جای هیچکسم خالی نیست نیشخند همه هستن...


†ɢα'§ : گالری, دست نوشت

ℭoη†iηuê
۱۳٩٢/٩/٢٢ ۸:٤۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/٩/۱٦ ۱:٠۱ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

 روستای فیل بند در جاده هزار میباشد

Jadeh HezarWww.KamYab.Ir  جدیترین عکس های طنز با توضیح ( شرح در تصویر خنده دار سری دوازدهم)


†ɢα'§ : گالری

ℭoη†iηuê
۱۳٩٢/٩/٧ ٥:٥٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/٦/٢٥ ۳:٢۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/٥/٢ ۱:۱۸ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/٤/٢٦ ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/٤/٢٦ ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

بر کف دستم دانه ای که نباشد

تو هم پر میکشی گنجشکک....


†ɢα'§ : دست نوشت, گالری
۱۳٩٢/۳/٢۳ ٢:٠٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : love, گالری
۱۳٩٢/۳/٢۳ ٧:٥٠ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری, love
۱۳٩٢/۳/٢٢ ٧:٢٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری, love
۱۳٩٢/۳/٢٢ ٧:٢٦ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/٢٢ ۳:٢٧ ‎ب.ظ |- -| نظرات ()

خوش به حالش ببین چه ارامشی داره چقدر دوست داشتم الان جای اون بودم.


†ɢα'§ : دست نوشت, گالری
۱۳٩٢/۳/۱۸ ٤:٠٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/۱۸ ٩:٤٦ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/۱۸ ٩:٤۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

 


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/۱۸ ٤:٢٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/۱٧ ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/۱٧ ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/۱٧ ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/۱٧ ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/۱٦ ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/٧ ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/٧ ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/٧ ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/٦ ۸:٠٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/٦ ۸:٠۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/٦ ٦:۳۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/٦ ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/٦ ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/٤ ٦:٢۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/٤ ٦:٢٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/٤ ٦:۱٦ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/٤ ٦:۱٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

 


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/٤ ٥:٥۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/٤ ٥:٥٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/٢ ٩:٢٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/۳/٢ ٩:٢٦ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/٢/۳۱ ٥:٠٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

سلام یادتونه چند روز پیش ی پست گزاشتم با عنوان بیا چاییت سرد شد....؟

گفتم رفتم ییلاف ... ؟

گفتم شاید دوست داشته باشید ببینید کجاست!

به همین خاطر چند تا عکس از اونجا براتون گزاشتم :

20130517879.jpg

 

20130517886.jpg

 

20130517882.jpg

 

20130517880.jpg

†ɢα'§ : دست نوشت, گالری

ℭoη†iηuê
۱۳٩٢/٢/٢٩ ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

سخته وقتی من هستم تو هستی اما قسمت نیست...


†ɢα'§ : دست نوشت, گالری
۱۳٩٢/٢/٢٩ ۸:٢٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/٢/٢۸ ٤:٢۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/٢/٢٤ ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/٢/٢۳ ۳:٤۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : گالری
۱۳٩٢/٢/٢٢ ٩:٠٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()