گوش به حرف تنهاییت نده...

هرگز نگزارید تنهایی شما را به اغوش کسی بسپارد که می دانید به او تعلق ندارید .

/ 4 نظر / 3 بازدید
امیرخان

ای بابا ما به چی فکر میکنیم شما به چی فکر میکنید. من حتی کله آغوش رو هم تا حالا بیشتر از دو سه بار ننوشتم اونم تو نظرات. آغوش؟! برام هیچ معنی نداره و خنده داره...