/ 1 نظر / 3 بازدید
مهتاب

زیبا بود همیشه عقیده ام این بوده که آدم نباید عشق رو گدایی کنه و قلبش رو به هر کسی بده عشق لیاقت میخواد واسه همین هرگز شکست عشقی نداشتم و فقط عاشق یه نفر شدم! یه نفر که ارزش عشق رو فهمید و به احساس و قلبم احترام گذاشت! طول کشید تا همو پیدا کنیم اما پیدا کردیم و الن هم داریم با هم زیر یه سقف زندگی میکنیم! امیدوارم همه این عشق رو تجربه کنن!