سوره رعد ایه 11

براى انسان، مامورانى است که پى در پى، از پیش رو، و از پشت سرش او را از فرمان خدا ( حوادث غیر حتمى) حفظ مى‏کنند;

(اما) خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملتى) را تغییر نمى‏دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند!

و هنگامى که خدا اراده سوئى به قومى (بخاطر اعمالشان) کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد; و جز خدا، سرپرستى نخواهند داشت!

/ 3 نظر / 3 بازدید
امیرخان

کار قشنگیه این کار.بازم بنویس.سوره ی نور چیز میز زیاد داره.

دنیا

در خواب سنگی رها شد از دستم سرب هوای دودی مسموم را شکافت و بالا بالاتر ، شمشیر یک شهاب مسافر شکسته شد . شنگرف نور فرو ریخت . در جمع کورها پیغمبران با هاله ی بنفش ظاهر شدند و ادعای نبوت چندان که ....