سفارش لقمان حکیم ای است که...

روزی لقمان به بسرش گفت: امروز به تو 3 بند می دهم که کامروا شوی

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذا ها را بخوری!

دوم اینکه در بهترین بستر جهان بخوابی

سوم اینکه در بهترین کاخ ها و خانه های جهان زندگی کنی

بسر لقمان گفت: ای بدر ما که یک خانواده ی فقیر هستیم1 چطور من می توانم این کار ها را انجام دهم؟

لقمان جواب داد:

اگر کمی دیر تر و کم تر غذا بخوری هر غذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان را میدهد

اگر کمی بیش تر کار کنی و دیر تر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است

واگر با مردم دوستی کنی در قلب ان ها جا می گیری و ان وقت بهترین خخانه های جهان مال توست

/ 3 نظر / 3 بازدید
الهام

سلام عالی گفتیواقعا هم همینطوره.من اسم شازده کوچولو رو خیلی دوس دارم بخاطر قلم روان و رسای کتابش.موفق باشید[گل]

nafiseh

[دست][دست][دست][دست]