بحر طویل چیست ؟

قالب بحر طویل

بیشتر برای بیان سخنان طنز یا هزل کاربرد دارد. اما برخی شعرهای جدی تر

مانند مرثیه ها و مُناظره ها نیز با قالب بحرطویل نوشته شده اند .

بحرطویل قالبی شعری است که در آن برخلاف سایر قالب های شعر سنتی

فارسی، مصراع های مساوی و بیت وجود ندارد. در عوض، بحر طویل از یک

یا چند قسمت با نام بند تشکیل می شود.

سرودن بحر طویل از دوره صفویه به بعد مرسوم شده است

/ 0 نظر / 3 بازدید