/ 3 نظر / 2 بازدید
امیرخان

تجربه اش رو داشتم خوبه ولی یه مشکلی که هست همواره و مداوم و همیشه و for ever در حال سوختن هستی...

پسرک عاشق

صب کن ببینم جریان چیه ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[تعجب][تعجب] این جریان کافه چی چیه ؟؟؟؟؟