کلاس شیمی

دلقکدلقکدلقک

یادش بخیر دوره ی پیش دانشگاهی ی استاد داشتیم :مهنس مسعود منشی زاده

هر جلسه وقتی تدریسش تموم می شد برای اینکه بفهمه بچه ها درسا خوب یاد گرفتن  با حالت سوالی می گفت : good morning???

بچه ها با لبخند می گقتند :

yesterday

یعنی به خوبی مطالب را یاد گرفتندتعجب

اون دورانم برای خودش عالمی داشت!

دلقکدلقکدلقک

/ 0 نظر / 2 بازدید