/ 5 نظر / 2 بازدید
مریم

خورد میشیییییییییی....

هورمزد

په اتو واسه چه موقع هایی اختراع شده؟[نیشخند]

دنیا

از اينکه به من دروغ گفتي، ناراحت نيستم. از اين ناراحت ام که ديگر نمي توانم به تو اعتماد کنم