ناجی

 

تو کویر هم میشه عاشق دریا بودمیشه تو دریا شنا کرد و تن رو به اب سپرد

 

با این تفاوت که اگه واقعا تو دریا باشی ممکن تو اب غرق بشی اما در کویر دریا تو تو غرق میشه

 

و تو نجاتش میدی و با لب های خشک میشی ناجی دریا...

/ 0 نظر / 2 بازدید