جشن عاطفه ها

این روزها عاطفه ها را هم با پول قیاس می کنند

جشن عاطفه ها می گیرند و کمک های نقدی جمع می کنند

دریغ از کمی محبت به همان یتیم پر درد...

این است تفسیر ما از عشق و عاطفه!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید