/ 4 نظر / 3 بازدید
mahsa

یادش بخیر چه دورانی بووووود.[گریه]

دنیا

فک کنم دشمن بزرگمونم تو مدرسه فقط گروه بعدازظهریا بودن هی رو نیمکت واسه هم حرف مینوشتیم [نیشخند] بیچاره رجایی وباهنر چقد تنشون تو قبر میلرزه که شدن گروهای مدرسه

مریم

یادش بخیراونموقع هاهمه میخوندن این شعرروازجمله من