تست هوش

اگر شما از جلمه افراد باهوش هسیتد بگویید اشبتاه کجاست؟؟؟

۱۲۳۴۵۶۷۸۹

۱۲۳۴۵۶۷۸۹

۱۲۳۴۵۶۷۸۹

یعنی شما الان به این موضوع تمرکز کردید؟؟؟

اشتباه این هست که کلمه هسیتد-هستید و اشبتاه-اشتباه من نگفتم اشتباه در اعداد هست!!!!

بهتر نیست برگردیم اول اتبدایی بخونیم ؟ حتی کلمه اول ابتدایی هم اشتباهه!! پس بریم اول مهد کودک بخونیم… حتی کلمه مهد کودک هم اشتباهه!!! چرا رفتید دوباره مهد کودک رو ببینید؟؟؟؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
پسرك عاشق

جالب بود اولش به كلمه ها دقت نكردم[لبخند]