اعتراف!

دلقکدلقکدلقک

خدا یا ماه رمضونی از سر تقصیرات همه ی ما بگذز!!!

دوران ابتدایی با دوستم تو مسیر خونه تا مدرسه قبض اب و برق و تلفن و گاز مردمو از لای در خونشون می کشیدیم بیرون پاره می کردیم می ریختیم تو جوب خیابون ....

جنجالی به پا شد بیناهالی شهرک که می گفتن چرا چند وقت برای ما قبض نمیاد و اداره های مذکور که می گفتن چرا قبضتوناپر داخت نمی کنید...

دلقکدلقکدلقک

/ 0 نظر / 2 بازدید