معلم عزیز حواست باشه چی می پرسی!

کاش کسی یاد معلم ها میداد :

اول مهر شغل پدر ها را نپرسند وقتی هنوز احترام به شغل ها را و افتخار به همه ی پدر ها را یاد دانش اموزانشان نداده اند !

حالا قصه ی چشمان یتیمی که نم میخورد بماند....

/ 0 نظر / 19 بازدید