0_o

ﺭﻓﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﻓﺮﻣﻮﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺯﯾﺎﺩ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﺪﻩ، ﭼﯿﻜﺎﺭ ﻛﻨﻢ؟

ﻣﯿﮕﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺿﺒﻂ ﺭﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﻛﻦ |:

تا حالا ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ !

/ 2 نظر / 2 بازدید
رها

اين سخنان گوهربار را بايد قاب گرفت.... والا....

رها

اين سخنان گوهربار را بايد قاب گرفت.... والا....