گدا

روزی این نابغه ی دهر، بگردید توی شهر و همی کرد تکاپوی

و به اطراف و به اکناف و به هر برزن و هر کوی ،

چپ و راست نظر کرد به آن سوی

و پسندید سه تا نقطه ی پرآمد و شد را و سپس گشت روان جانب کاشانه

و شد خرم و خرسند ز توفیق کذایی!

بهر همکاری و همیاری و پی ریزی یک شرکت بی پایه و سرمایه ی خود از پسر و دختر و از همسر خود خواست

که هر یک زمحلات سه گانه بگزینند مکانیّ و گشایند دکانیّ و ببندند ره عابر

و گیرند از او پول دو نانی و چو شد جمع ز اندوخته ها پول کلانی، سر هرهفته سپارند به بانکی به حساب وی ،

تا او سر فرصت همه ی پرسنل خویش رساند به نوایی!

حال وی صاحب سرمایه و ویلا شده و شهره و والا شده و مالک چندین ده و پاساژ و جز این ها شده ؛

با دبدبه و کبکبه و ثروت قارون ، هنوزم که هنوز است نداده است زکف،

هیچ یک از آن سه گران مرتبه کانون تجاریّ

و کنون چند نفر از نوه هایش به تلاشند که از شرکت وی ، شعبه ای ایجاد کنند توی هاوایی!

/ 3 نظر / 3 بازدید
رویای راستین

در عصر امروز مردسالاري بهتر است يا زن سالاري؟ شما با كدام موافقيد؟ فيلم زير دريچه هاي جديديست بر اين ماجرا http://www.facebook.com/video/video.php?v=304517109567865

سایه

شانه هاي تو همچو صخره هاي سخت و پر غرور موج گيسوان من در اين نشيب سينه مي کشد چو ابشار نور شانه هاي تو چون حصارهاي قلعه اي عظيم رقص رشته هاي گيسوان من بر ان همچو رقص شاخه هاي بيد در کف نسيم شانه هاي تو برج هاي اهنين جلوه ي شگرف خون و زندگي رنگ ان به رنگ مجمري مسين در سکوت معبد هوس خفته ام کنار پيکر تو بي قرار جاي بوسه هاي من به روي شانه هات همچو جاي نيش اتشينمار شانه هاي تو در خروش افتاب داغ پر شکوه زير دانه هاي گرم و روشن عرق برق ميزند چو قله هاي کوه شانه هاي تو قبله گاه ديدگان پر نياز من شانه هاي تو مهر سنگي نماز من آپم