هشدار!!!

 

مکن کاری که از خود ننگت آید       جهان با این فراخی تنگت آید

چو فردا نامه خوانان نامه خواندند     تو را از نامه خواندن ننگت آید

/ 0 نظر / 3 بازدید