₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏

از لغــزش جــوانمــردان درگــذریــد ، زیــرا جــوانمــردی نــمی لغــزد جــز آنکــه دســت خــدا او را بلنــد مــرتبــه مــی ســازد .

/ 5 نظر / 3 بازدید
ریحان

آره خب [ابرو] این داستانا فقط برا پای لنگه

عارف

امیر خان کلاس خصوصی نمی زاری واسه ما تا ما هم مثل شما پرفسور بشیم گلم

younes

عیدت مبارک[لبخند][لبخند] جالب بود[گل]

کوه استوار

[دست][دست]