عیب دگران پیش دگر باز مگو...

هرکه عیب دگران پیش تو اورد و شمرد

بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

/ 5 نظر / 6 بازدید
امیرخان

ااااا اه از این آدما زیادن دور بر من و مجبورم باهاشون بسازم و به حرفاشون گوش کنم و سعی کنم جوری باشم که نتونم ازم ایراد بگیرن.

دنیا

ولی خب لذتی که تو غیبت کردن هست تو خوابیدن زیر افتاب تو جزایر قناری نیس [نیشخند]

دنیا

تازه اونم کبابی [نیشخند]پس چرا ملتاهای گومبا گومبای افریقا اینهمه میخوردن

NighT GirL

این روزها که می گذرد یک ترانه تلخ قصه ی تنهایی های مرا می سراید سمفونی گوش خراشی است روزهاست پنبه دگر فایده ندارد ......باید باور کنم تنهایم