پاییز شصت و نه

یک روز از پاییز گذشته

دیگر نمی شود با واژه ی پیشاپیش به استقبالش روی

این روزها واژه ها هم تاریخ انقضا دارند!

باید پساپس گونه و پاراپار قدم برداشت!

پساپس و پاراپار سلام می کنم به فصلی که مرا با خود به دنیا اورد

سلام بر پنجره ی احساس یک زندگی

سلام پاییز

شادترین فصل زندگی من!

با امدنت به زندگی سلامی دوباره خواهم کرد...

/ 0 نظر / 40 بازدید