پنجره

شب من پنجره ای بی فردا 

روز من قصه ی تنهایی ما

مانده بر خاک و اسیر ساحل

ماهی ام ماهی دور از دریا . . .

/ 3 نظر / 7 بازدید
دیدار

[گل]

پسرک عاشق

شب. شب است و باز ماه من تویی[گل]

الهه

♥♥قشنگه♥♥موفق باشی[قلب]