امر به معروف و نهی از منکر

و در مورد دیگری می فرماید:

(الذین ان مکناهم فی الارض اقامواالصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف ونهوا عن المنکر و لله عاقبه الامور) (5) .

«مومنان و صالحاانی که مظلوم گشته و برخی از آنان کشته شده از خانه ودیارشان اخراج شده بودند و خدا از آنان دفاع نمود و یاریشان کرد (6) کسانی هستندکه اگر قدرت و مکنت در روی زمین به آنان بدهیم، قیام به نماز کنند(نماز را برپادارند) و به اتیان و پرداخت زکات و مالیات اسلامی اقدام کنند و امر به معروف ونهی از منکر را احیاء نمایند و سرانجام همه امور برای خدا است ».

در هر دو آیه کریمه به واژه «مکنت » و قدرت تصریح گشته و در هر دو مورد،شکرانه این قدرت را توجه بیشتر به خدای متعال و عبادت او دانسته و کفران این نعمت بزرگ را موجب فسق و تبهکاری معرفی کرده است و در آیه دوم توجه و عبادت خدارا در اقامه و احیای نماز، زکات و امر به معروف و نهی از منکر، خلاصه و مشخص نموده است.

رسول اکرم(ص) می فرمایند:

«من امر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفه الله فی ارضه و خلیفه رسوله وخلیفه کتابه » (7) .

«کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند، پس او خلیفه خدا در زمین و خلیفه رسول خدا و خلیفه کتاب خدا است ».

و من الله توفیق

/ 0 نظر / 4 بازدید