الهی قمشه ای گفت:

مشکل فرصتیست تا چیزی مسی درون وجودت را به طلای ناب تبدیل کنی.

/ 4 نظر / 3 بازدید
انوش

صدق، اکسیر مس هستی توست ..... پایه‌افراز فرودستی توست

انوش

صدق، اکسیر مس هستی توست ..... پایه‌افراز فرودستی توست

سعیده

حقیقتی ست و مثلى همیشه تاب قبول حقیقت نیست[گل]