توقع

اینکه توقع داشته باشی همه باهات خوب باشن ، چون تو باهاشون خوب بودی.... مثل اینکه توقع داشته باشی گرگ تو رو نخوره ، چون تو اونو نمیخوری....

/ 0 نظر / 16 بازدید