مرگ یا اتفاق از پیش تعیین شده ؟؟؟

داشتم با خودم فکر می کردم ادم اگه بدونه و بمیره بهتره یا ندونه و بمیره؟

به خودم گفتم کسی که قرار باشه بره جهنم چه فرقی می کنه عاقل باشه یا جاهل؟

انگار داشتم بلند بلند فکر می کردم ! اخه یهو یکی پرید وسط  فکرم گفت :

مرگ ندونستنشه که مرگه اگه همه میدونستن کی میمیرن که دیگه اسمش مرگ نمیشد میشد ی اتفاق از پیش تعیین شده...

ولی منظور من از دونستن و ندونستن زمان مرگ نبود...

با خودم گفتم این چی میگه این وسط...

اصلا از کجا پیداش شد پا برهنه دویید وسط افکار ما...

اینجا بود که دیگه رشته ی افکارم پاره شد ...

منم تلاشی برای چسبوندنش نکردم

همیشه هم خوب نیست ادم به نتیجه برسه

بعضی چیزا را باید مجهول رها کرد.

/ 4 نظر / 2 بازدید
پماد

نميدونم[متفکر] من تو رو لينكيدم[نیشخند]

تک ستاره

پایانی برای قصه ها نیست، نه بره ها گرگ میشوند نه گرگها سیر! خسته ام از جنس قلابی آدمها... دار میزنم خاطرات کسی را که مرا دور زده، حالم خوب است... اما گذشته ام درد میکند!! مر30... که به وبم اومدی امیدوارم همیشگی باشه

امیرخان

یه دوست داشتم که میگفت خودکشی بهشت است وقتی دنیا جهنم است . یادش بخر آخر هم خودکشی کرد مرد.

دنیا

بعضی چیزا مجهول بمونن بهتره [متفکر] ما فقط علامت سوالی میزاریم دنباله بقیه سوالا اخرشم نفهمیدیم دانایی خوشبختی میاره یا ندانستن