شهید چمران گفت :

خدایا پستی و ناپایداری روزگار را همیشه در نظرم جلوه گر ساز تا فریب زرق و برق عالم خاکی مرا از یاد تو دور نکند .

/ 3 نظر / 3 بازدید
امیرخان

من هر وقت فریب میخورم میرم آرایشگاه و موهامو از ته میزنم و ریشامو میذارم که قیافه ام بی ریخت بشه .

سلام http://hagheghat.persianblog.ir/ هر آنچه را که از خداوند طلب کنید او پیش از آنچه که فکر کنید با آغوش باز به شما اعطا می کند.