شما یادتون نمی آد...

هوراهوراهورا

تیتراژ شروع برنامه کودک: اون بچه هه که دستشو می ذاشت پشتش و ناراحت بود و هی راه می رفت، یه دفعه پرده کنار می رفت و می نوشت برنامه ی کودک و نوجوان با آهنگ وگ وگ وَََََگ، وگ وگ وَََََگ، وگ وگ وگ وگ، وگ...

هوراهوراهورا

/ 1 نظر / 2 بازدید
samaneh nouri

نخیرم می گفت وگ وگ چی می می وگ وگ چی می می [خنده] هی جووونی کجایی که یادت بخیر. ساعت پنج که می شد چشام اینجوری[هیپنوتیزم] به تلویزیون قفل می شد که برنامه کودک شروع شه