سلام و چاق سلامتی :

سلامی وَ علیکم ، وَ ماچی ز لَبَیکم ، و َ قلبی بلدیکم ، و روحی بفدیکم ،

که همین لحظه برایت بنویسم ز چه روطنزک بالا شده مخلوط به لاتین ،

ز بالا و ز پایین ، به همین جای،همین جای ، همین جای .

از انجا که خودم مدت بسیار شده درس زبان رفته ز یادم ،

شده بازار کسادم ، به خودم گفتم اگر من بتوانم بنویسم به یکی طنز ،

بسی قافیه از واژه ی لاتین ، بشود موجب هندل زدن ذهنم و آنگاه قلم دست گرفتم وَ نوشتم وَنوشتم ...

که یهو حس بنمودم شده روشن دل ماشین و چه پر گاز رود قافیه در شعر بدین جای ،بدین جای ،بدین جای!!

/ 0 نظر / 5 بازدید