من و تو

من و تو نهایت ی شعر عاشقانه ایم

من و تو اخر یک ترانه ایم

من و تو عاشق بی نشانه ایم

من و تو تو ارزوی خانه ایم(1)

من و تو تو فکر یک رفتن بی بهانه ایم...

من و تو که قلبامون پر از احساسه

من و تو که دلامون به داشتن همدیگه می نازه

من و تو که شادیمون خوندن ی اوازه

من و تو که غصمون در حد سوز سازه...

پس چرا شب که می شه تو حسرت چشمک زدن ی ستاره ایم...!!!؟؟؟(2)

__________________________________________________________

توضیحات:

این شعر برای بهترین دوستم سروده شده

(1)خانه : واژه ایست که من و دوستم ی زمانی در گیرش بودیم و راجب ان بسیار شعر سرودیم.

(2)ی شب دلمان حسابی برایش تنگید  بود!  اما حرفی برای گفتن نبود!

در خلوت حیاط خانه ماه و ستاره تماشا می کردیم...

ستاره را بهانه کردم!!!

sms زدم : تو اسمون ی ستاره ی پنج پر  داره چشمک می زنهتعجب تو هم می بینیشسوال

جواب داد:گاهی حرفی برای گفتن نیست چشمک

 انگاه من تورا می شنوم که واژه هایت در ستاره ای پنج پر نور می گیرد.

---------------------------------------------------------------------------

شرمنده این توضیحات ما خودش ی داستان کوتاه شدنیشخند

/ 2 نظر / 2 بازدید
رویا

سلام... وبلاگه قشنگی دارین...این پست هم خیلی زیبا بود...[گل]