چطوری درخت چنار؟؟؟

برگ درخت چنار - پاییز --- عکس با کیفیت از برگ درخت چنار در فصل زیبای پاییز

 

هیچ فکر نمی کردم روزی دلم برای درختان چنار کوچه ی مان تنگ شود

اما شد!

هیچ فکر نمی کردم روزی دلم بخواهد یکی از انها را در اغوش بگیرم سر بر روی تنه اش بگزارم پلک بر هم نهم و سر شار از احساسی که نمیدانم چه بناممش

بگویم: حالت چطور است؟!!!

اما خواست!

/ 0 نظر / 5 بازدید