شما یادتون نمیاد...

هوراهوراهوراهوراهورا

سرمونو می گرفتیم جلوی پنکه می گفتیم: آ آ آ آ آ آآآآآ

دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک

 

/ 6 نظر / 2 بازدید
مصطفی

بهت نمی گفتن مواظب دستت باش [متفکر]

samaneh nouri

وااااا ؟؟؟ مگه الان اینکارو نمی کنی؟؟؟[شوخی][خنده]

samaneh nouri

خوش به حالتون مرفه بی دردین دیگه ! [نیشخند] ما هنوز پنکه داریم . همونجوریم کله ی مبارک و می گیریم جلوش واسه تمرین صدا می گیم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ[قهقهه]

حرفت عااااااااالي بود ممنون شازده