گل نیلوفر آبی

 

پشت پلک من میخوابی
میشی خورشیدی خصوصی
واسه خودم بتابی
آروم آروم
بازی بازی
با دل تنگم میسازی؟؟؟
من هنوز در به در زلف سیاتم
من هنوزم سبز سبزم
ریشه دارم
یکی از پاپتی هاتم
خانم کوچیک نواز بنده پرور
من هنوزم صله گیر چشم بارونی اون ابر نگاتم
منوکشتی
منوکشتی
منو کشتی
کشته باشی...
خوش به حالم
من هنوزم که هنوزه یکی از اون کشته هاتم
من هنوز دربه در زلف سیاتم
من هنوزم سبز سبزم
ریشه دارم
یکی از پاپتی هاتم
شما که سواد داری
لیسانس داری
روزنامه خونی
با بزرگا مینشینی
حرف میزنی
همه چی رو میدونی
شما که کلت پره
معلم مردم خوبی
واسه هر چی که میگن جواب داری در نمی مونی
بگو از چیه که من دلم گرفته؟؟؟
راه میرم دلم گرفته
پا میشم دلم گرفته
گریه میکنم، میخندم ،میخوابم دلم گرفته
من خودم آدم بودم
باد زدو هوای منو برد
سوار اسبی بودم که روز بارونی زمین خورد
شما که سواد داری
لیسانس داری
روزنامه خونی
با بزرگا مینشینی
حرف می زنی
همه چی رو میدونی
شما که کلت پره
معلم مردم خوبی
واسه هر چی که میگن جواب داری در نمی مونی
بگو از چیه که من دلم گرفته...
/ 0 نظر / 25 بازدید