سالاد ریز

پسر خالم ی پست گذاشته تو اینستا که عکس دخدر کوچولوشه که جلوش ی پیتزاست

بعد خودش زیرش کامنت گذاشته : میگن چرا چاقی با همچین خانوم هنرمندی.....

منم کامنت گزاشتم : اخه پیتزا درست کردن که کاری نداره ، یجور میگه انگار قورمه سبزیه ...

جواب داده : اینا یکی بگه که فقط بلد نباشه سالاد ریز درست کنه :))

واقعا فک و فامیله ما داریم ؟؟؟!!! @-@

/ 0 نظر / 18 بازدید