زندگی

زندگی کوتاه است و پایان آن نامعلومـ...

/ 2 نظر / 3 بازدید
عارف

شازده زندگی منو کوتاه کرد [چشمک]

عارف

امیر خان داداشی من به من امید داد زندگی بخشید