کسی که می شناختمش!

« من یکی را می شناختم که... »

در میانه جمله ام بودم که فکر کردم کیسوال

یادم امد کسی که من می شناختم  ادم واقعی نبود!

شخصیت کتابی بود که خوانده بودمچشمک

کتاب ها با ادم این کار را میکنند تعجبکم کم تبدیل می شوند به تجربه های شخصی هر کسی...

/ 0 نظر / 3 بازدید