اهمیت بصیرت در جنگ نرم

مسئله ای که متاسفانه بسیاری از مدعیان نخبگی از داشتن آن محروم بوده اند و بعضا با محافظه کاری و مواضع چند پهلو نشان داده اند که از بصیرت کافی و مورد تاکید رهبری نظام برخوردار نیستند و تبعات اقدامات این افراد، هزینه های گزافی بوده است که نظام و مردم در برهه های مختلف پرداخت کرده اند.وقتی می‌گوییم کسی دارای بصیرت است به این معناست که این شخص می‌تواند از ظاهر عبور کند و به باطن برسد و یک درک حقیقی پیدا کند یعنی همه چیز را به همان شکل واقعی خود ببیند.

کسی که بصیرت دارد مسئولیت هم دارد در حقیقت می‌توان این طور تفسیر کرد که بصیرت و مسئولیت در کنار هم قرار می‌گیرند.

انسان با بصیرت صاحب مسئولیت هم هست و باید به مقتضای درک درست از شرایط در جهت حاکمیت حقیقت تلاش کند.

قطعا برای یک جامعه پیشرو که می‌خواهد مسیرهای ناپیموده را طی کند وجود بصیرت یک ضرورت اساسی است و لذا باید توجه داشت که ما برای رسیدن به حق خود در نظام بین‌الملل احتیاج به انسان‌های شجاع و پیشرو داریم که راه را باز کنند و مسیر را برای حرکت مردم به جلو بگشایند.

در واقع بصیرت برای یک انقلاب بزرگ الهی مهمترین وسیله به حساب می‌آید و اگر چنانچه در جامعه ما بصیرت کافی نباشد بستر نفوذ دشمن فراهم می‌شود.

نفوذ دشمن، ملت را از رسیدن به آرمان‌ها و اهداف انقلاب و منافع ملی دور می‌کند و به این مسائل آسیب جدی می‌رساند و به همین دلیل رهبر انقلاب بر روی این نکته تاکید دارند و می‌خواهند کسانی که توان بصیرت افزایی دارند در این زمینه فعال باشند.

مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته همواره بر موضوع بصیرت تاکید داشته و لکن به دنبال حوادث پس از انتخابات و دهمین دوره ریاست جمهوری و پیدایی فتنه عمیق در جامعه اسلامی در سخنرانی های متعددی و به صورت مکرر ، بصیرت را به عنوان یک نیاز و ضرورت برای آحاد جامعه بویژه نخبگان و خواص یاد آور شده و آن را عامل اساسی و مهم برای عبور از فتنه دانسته اند .

/ 0 نظر / 5 بازدید