نقاشی به سبک شازده

 بچه بودم تا چشم مامانما دور میدیدم لوازم ارایششا بر می داشتم رو کاغذ نقاشی می کشیدمزبان

بعد شاهکار هنریمو تو هفتا سوراخ قایم می کردم تا به خاطرش باز خواست نشمخجالت

اما هر جا قایم می کردم همیشه بعد چند روز مامانم پیداش می کردناراحت

منم خودمو مظلوم می کردم می گفتم ببخشید دیگه تکرار نمیشه اما قولم قول نبود بازم فرصت دست می داد کارمو می کردمچشمک

نمیدونم چرا ؟ ولی نقاشی با لوازم ارایش مامانم برای من خیلی لذت بخش تر از نقاشی با مداد رنگی و ماژیک و گواش بودنیشخند

هنوزم دوست دارم....

 

/ 0 نظر / 2 بازدید