پلاک 19

تو کوچمون دوتا پلاک 19 داریم...

یکی ما یکی یکی دیگه!

از بس مهمونامون اشتباهی رفتن در خونه اون یکی پلاک 19 زنگ زدن

امروز که از جلو خونه هه رد شدم دیدم طرف شماره یک پلاک رو رنگ کرده کرده 9 قهقهه

/ 4 نظر / 2 بازدید
امیرخان

شمال هم خوب جاییه حیییییییییییییییییییییییییییییییییییف...

دنیا

حالا به نظرت مام جای اون بودیم میخندیدیم؟ [نیشخند] خوبه حالا از سرکوچه پرچم نزده

امیرخان

حیف که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل... در اولین فرصت یه مرخصی میگیرم یه سر میام خیییییییییلی دلم واسه شمال تنگ شده.آخه من عاشق شمالم.