شب امتحان فیزیک

شازده در حالی که سخت مشغول حل تمرینات فیزیک بود زیرلب دیوید هالیدی را به خاطر کتاب زیر دستش که نوشته ی وی بود سر زنش می کرد و در دل ارزو می کرد که کاش هیچ گاه این شب صبح نشود...!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید