اسمانم از درد دل اشک می ریزد

ای کاش می شد فهمید در دل اسمان چه می گزرد

که امشب با ناله ای بغض الود بر دیار این دل خسته اشک می ریزد...

 

/ 10 نظر / 2 بازدید
شیما

ما هنوز هم نمی دانیم دل کسی که دوستش داریم چه می گذرد ..چه برسد به آسمان

فرزاد

سلام به روزم و مشتاق نگاهي...

مریم

میخواستم چیزدیگه بنویسم چشمم خوردبه نوشته شیما راست میگه حرف دل منوزد

هورمزد

شاید دیدن زجر کشیدن عاشقاست که بارونیش کرده

امیرخان

اتفاقا منم تو وبم از بارون نوشتم.میای دیگه آره؟