بهشت خودشان را به کوهان شتری فروختند...

2.پیامبر اعظم صلی الله و علیه و آله :

دو گروره از دوزخیان را دیدم که در این زمان هنوز نیامده اند ... زنانی که پوشیده ولی برهنه اند .... سرهایشان را مانند کوهان شتر برجسته می کنند، اینان به بهشت نمی روند و بوی بهشت را که از فاصله ای بسیار زیاد به مشام می رسد، استشمام نمی کنند.

«میزان الحکمه/ج1/ص530»

 

3.رسول خدا - صلّی الله علیه و آله:

در آخر الزمان از میان امت من زنانی خواهند آمد که پوشش دارند اما برهنه اند و بر سرهایشان بر آمدگی مانند کوهان شتر خراسانی وجود دارد ... پس آنان را لعنت کنید که ملعونند.

«صحیح مسلم /ج6/ص168»

باز هی بیاین مثل خر تبلیغ کلیپس کنین!

--------------------------------------------------

منبع :http://sagames.persianblog.ir

/ 0 نظر / 3 بازدید