حادثه هیچگاه خبر نمی کند!

دلقکخندهخندهخندهدلقک

ی روز غضنفر سوار هوا پیما میشه یهو هواپیما سقوظ می کنه

(البته این قرار بود جوک باشه اما حادثه خبر نمی کنه!...)

دلقکقهقههقهقههقهقههدلقک

 

/ 7 نظر / 3 بازدید
سحر

عالییییییییییییییییییییییییییییی [خنده][خنده][قهقهه][قهقهه]

صبا

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

ساده

مثه حادثه آشنایی...نه ؟ سلام

آفتاب گردون

سپاس از حضورتون

پسرک عاشق

[خنده][خنده]