بازی قهوه

شرح کامل بازی

نکته: دو ژوکر سیاه و رنگی را وارد دست می کنیم و 2 لو خشت و دل را بیرون می کشیم تا 52 برگ کامل شود .

آغاز بازی

۱) دست دادن: بر حسب قرعه یک نفر دست می دهد . دست دادن مانند حکم است اما نیاز به تعیین حاکم نیست چون حکم همیشه پیک است .

نکته مهم در دست دادن این بازی این است که نفر پاسور عوض نمی شود تا وقتی که تیم او از نظر امتیاز از تیم رقیب پیش بیفتد .در این هنگام دست دادن به نفر سمت راست منتقل می شود . و دوباره این شخص وظیفه دست دادن را تا زمانیکه امتیاز تیمش از رقیب بیشتر ود را انجام خواهد داد .

 

 

 

۲) تعهد کردن و نحوه ی شمارش امتیاز: پس از دست دادن ، هر فردی اعلام می کند که چند دست خواهد برد. این تعداد از 2 دست کمتر نمی تواند باشد. ابتدا نفر سمت راست پاسور و سپس افراد دیگر از سمت راست اعلام می کنند. پس از پایان این مرحله ، جمع تعهد هر تیم نوشته می شود ، مثلأ تیم اول جمعآ 6 دست و تیم دوم جمعأ 5 دست خوانده است .در پایان بازی ، چنانچه تیمی نتوانسته باشد به اندازه دست های تعهد شده دست ببرد ، تعهد خود × 10 را منفی خواهد خورد . مثلأ تیم اول مورد بحث ما اگر نتواند 6 دست را بگیرد ، 60 امتیاز منفی خواهد خورد . اگر تیمی بتواند همان امتیاز تعهد شده ، یا بیشتر از آن را بگیرد ، به تعداد دست های تعهد شده ، هر دست 10 امتیاز و برای دست های اضافی که گرفته ، هر دست 1 امتیاز می گیرد. مثلأ اگر همان تیم مورد مثال ما به جای 6 دست ، 8 دست ببرد ، 62 امتیاز می گیرد : 60 امتیاز برای 6 دست تعهد شده و 2 امتیاز برای دو دست اضافی.

۳) بازی: بازی توسط فرد سمت راست پاسور آغاز می شود و کاملأ مطابق حکم است اما با یک تفاوت در نحوه بازی ژوکرها : ژوکرها را می توان در هر زمان که بخواهیم بازی منیم ، بدون توجه به این که آیا خال بازی شده را در دستمان داریم یا نه. مثلأ اگر تک دل بازی شده باشد و ما در دستمان دل هم داشته باشیم ، در صورت صلاح دانستن می توانیم با ژوکر بازی کنیم و آن را ببریم . ژوکر رنگی بالاترین برگ و ژوکر سیاه برگ سر بعد از آن است . این دو حتی تک پیک یعنی بالاترین برگ حکم را هم می برند. اما نکته جالب بازی این است که ژوکر رنگی اجازه بازی شدن را ندارد تا وقتی که ژوکر سیاه بازی شده باشد . در واقع ژوکر رنگی گروگان ژوکر سیاه است و کسی که ژوکر سیاه را داشته باشد می تواند با بازی خوب از بازی مناسب ژوکر رنگی جلوگیری کند . نکته دیگر این که ژوکر سیاه باید حتمأ تا دست دهم بازی شود . این کار برای این است که ژوکر رنگی هم اجازه بازی بیابد.

۴) شمارش امتیاز و پایان بازی: بازی تا رسیدن یکی از دو تیم به امتیاز از پیش تعین شده ، که معمولأ 501 یا 1001 است . ادامه می یابد .

/ 3 نظر / 5 بازدید
دنیا

ما ورق بازی سادم یاد نگرفتیم ها [نیشخند] چه توقعاتی من برم همون مار وپله خودمو بازی کنم [زبان]

دنیا

اقا از اصول اولیه شروع کن تا من کم کم یاد بگیرم با اینکه خانواده خیلی بازیکنای قهارین ولی وقت نزاشتن نشون من بدن [نیشخند]

دنیا

نه اصن از معرفی ورقا شروع کن [نیشخند]